Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 10:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв чи Миний ард түмнийг явуулахаас татгалзвал, Би маргааш чиний нутаг дэвсгэрт царцаа оруулна.

Египетээс Гарсан Нь 10

Египетээс Гарсан Нь 10:1-10