Ариун Библи, 2004

Ефес 6:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Боолчууд аа, Христийг дагадгийн адил та нар эмээхүй болон чичрэлтээр чин сэтгэлээсээ махан биеийн дагуу эздэд дуулгавартай бай.

Ефес 6

Ефес 6:1-10