Ариун Библи, 2004

Дуулал 8:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хүн гэгч юу болоод Та түүнд санаа тавьж,Хүний хүү гэгч юу болоод Та түүнийг халамжилна вэ?

Дуулал 8

Дуулал 8:1-9