Ариун Библи, 2004

Дуулал 73:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэнгэрт Танаас гадна надад хэн байгаа вэ?Танаас өөр юуг ч газар дээр би хүсдэггүй.

Дуулал 73

Дуулал 73:19-28