Ариун Библи, 2004

Дуулал 71:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан минь ээ, намайг хорон муу хүний гараас,Бурууг үйлдэгч ба харгис хүний атгалтаас авраач.

Дуулал 71

Дуулал 71:1-5