Ариун Библи, 2004

Дуулал 70:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан, намайг аврахаар яараач.ЭЗЭН, надад туслахаар хурдлаач.

Дуулал 70

Дуулал 70:1-5