Ариун Библи, 2004

Дуулал 66:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Намайг зовлон зүдгүүрт байхад уруул минь гаргаж,Ам минь ингэж хэлсэн.

Дуулал 66

Дуулал 66:6-20