Ариун Библи, 2004

Дуулал 126:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН Сионы олзлогдогсдыг буцаан авчрах үедБид зүүдэлж байгаа хүмүүс шиг байсан билээ.

Дуулал 126

Дуулал 126:1-4