Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 31:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ард түмнийг, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд багачууд, танай хотод байгаа харийн хүмүүсийг цуглуул. Тэдэнд түүнийг сонсгон, зааж, өөрийн Бурхан ЭЗЭНээс айн эмээж, энэ хуулийн бүх үгийг сахин мөрддөг болго.

Дэд Хууль 31

Дэд Хууль 31:7-14