Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 28:45 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи ЭЗЭН Бурханыхаа үгийг дагаж, Түүний чамд тушаасан зарлиг тушаалыг сахиагүй учир энэ бүх хараал чам дээр бууж, чамайг нэхэн дагасаар эцэст нь чамайг устгана.

Дэд Хууль 28

Дэд Хууль 28:39-53