Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 25:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи халаасандаа том, жижиг өөр жинтэй туухай бүү хий.

Дэд Хууль 25

Дэд Хууль 25:3-17