Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 24:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи Египетэд боол байснаа, ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг тэндээс зольсныг санаж яв. Тийм учраас үүнийг хийхийг би чамд тушааж байна.

Дэд Хууль 24

Дэд Хууль 24:10-22