Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 24:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи түүний барьцааг нар шингэх үед заавал буцааж өгөх ёстой. Тэгвэл тэр хүн хувцсаа нөмөрч унтаад, чамайг ерөөнө. Энэ чинь ЭЗЭН Бурханы чинь өмнө чиний зөвт байдал болно.

Дэд Хууль 24

Дэд Хууль 24:5-20