Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 21:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

олзлогдогчийн хувцсаа сольж, гэрт чинь суугаад, эцэг эхийгээ үгүйлэн бүтэн сар гашуудсаны дараа чи түүн дээр орж, нөхөр нь болж, тэр чиний эхнэр болно.

Дэд Хууль 21

Дэд Хууль 21:3-17