Ариун Библи, 2004

Даниел 7:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эхнийх нь арслан шиг бөгөөд бүргэдийн жигүүртэй бөлгөө. Түүний жигүүрүүд таслагдаж, тэрээр газраас хөөрөн босоод, хүн шиг хоёр хөл дээрээ зогсох хүртэл би харсаар байлаа. Түүнд хүний оюун ухаан өгөгдөв.

Даниел 7

Даниел 7:2-10