Ариун Библи, 2004

Даниел 1:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин хааны амттан шимттэнээс болон түүний уудаг дарснаас хувь хүртэн биеэ бузарлахгүй гэж Даниел сэтгэлдээ шийдэв. Тиймээс өөрийгөө бузарлахгүй байх талаар тэрээр тайгануудын тэргүүлэгчээс гуйв.

Даниел 1

Даниел 1:5-17