Ариун Библи, 2004

Амос 8:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр—Амос аа, чи юу харж байна вэ? гэхэд би—Зуны жимстэй сагс гэсэн. Тэгэхэд ЭЗЭН надад—Миний ард түмэн Израилийн эцэс ирсэн. Би хойшид тэднийг хэлтрүүлэхгүй.

Амос 8

Амос 8:1-10