Ариун Библи, 2004

Амос 7:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Одоо ЭЗЭНий үгийг сонс. “Чи Израилийн эсрэг бүү эш үзүүл, Исаакийн гэрийн эсрэг бүү урсга” гэж чи хэлж байна.

Амос 7

Амос 7:14-17