Ариун Библи, 2004

Амос 6:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас тэд одоо цөлөгдөгсдийн түрүүнд цөллөгт явах болно.Тэрийн хэвтэгчдийн найр нь эргэн одох болно.

Амос 6

Амос 6:1-9