Ариун Библи, 2004

Амос 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Гэвч танай бүх хотод Би та нарт цэвэрхэн шүдийг өгсөн ба танай бүх газрыг хүнсний гачигдалд оруулсан юм.Гэсэн ч та нар Над уруу буцаж ирээгүй” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

Амос 4

Амос 4:1-10