Ариун Библи, 2004

Амос 2:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Гэвч та нар Назир хүмүүст дарс уулгаж,эш үзүүлэгчид «Та нар эш үзүүлж болохгүй» гэж тушаасан.

Амос 2

Амос 2:5-16