Ариун Библи, 2004

Амос 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Египетийн нутгаас та нарыг авчирсан нь Би байсан.Та нарыг аморичуудын нутгийг эзэмшүүлэхийн тулд дөчин жил Би та нарыг цөлд удирдсан.

Амос 2

Амос 2:2-16