Ариун Библи, 2004

Амос 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхээр би Газын ханан дээр гал илгээнэ.Тэр гал нь түүний цайзуудыг түймэрдэх болно.

Амос 1

Амос 1:1-15