Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс тэдэн шиг хүмүүсийг бид дэмжих ёстой. Тэгснээр бид үнэний хамтран зүтгэгч болох билээ.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:7-15