Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь тэд харь үндэстнүүдээс юу ч авалгүй Нэрийн төлөө явцгаасан билээ.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:6-13