Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чиний хайрын тухай тэд чуулганы өмнө гэрчилсэн юм. Бурханд зохистой байдлаар тэднийг аян замд нь үдэж байвал чи сайн байх болно.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:4-9