Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний хүүхдүүд үнэн дотор явж байгааг сонсохоос эрхэм баяр баясгалан гэж надад байхгүй билээ.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:1-5