Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бичих зүйл надад олон байгаа боловч би бийр янтай нийлүүлэн чамд бичихийг хүсэхгүй байна.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:12-15