Ариун Библи, 2004

2 Тимот 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэт асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна.

2 Тимот 4

2 Тимот 4:1-8