Ариун Библи, 2004

2 Тимот 3:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хүмүүс өөрсдийгөө хайрлагчид, мөнгийг хайрлагчид, сагсуурагчид, их зантай, доромжлогчид, эцэг эхдээ захирагдахгүй, үл талархагч, ариун бус,

2 Тимот 3

2 Тимот 3:1-3