Ариун Библи, 2004

2 Тимот 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний юу хэлж буйг эргэцүүлэн бод. Учир нь Эзэн чамд алив бүхний дотор ойлголтыг өгнө.

2 Тимот 2

2 Тимот 2:2-15