Ариун Библи, 2004

2 Тимот 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ази дахь бүх хүмүүс надаас нүүрээ буруулсныг чи мэднэ. Тэдний дунд Фугел, Хермоген нар байсан.

2 Тимот 1

2 Тимот 1:7-17