Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 3:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

мөн хэний ч талхнаас зүгээр идээгүй. Харин бид та нарын хэнд нь ч дарамт болохгүйн тулд өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж, эцэж туйлдталаа ажиллаж байлаа.

2 Тесалоник 3

2 Тесалоник 3:1-14