Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 3:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид та нартай хамт байхдаа хүртэл “Хэрэв хэн нэг нь ажил хийхгүй бол бүү идэг” гэж захидаг байсан.

2 Тесалоник 3

2 Тесалоник 3:3-18