Ариун Библи, 2004

2 Петр 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханы үгээр тэнгэр нь өнө эрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас гараад усаар хэлбэржсэн болохыг тэд санаатайгаар үл ойшоодог.

2 Петр 3

2 Петр 3:1-13