Ариун Библи, 2004

2 Петр 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдгээр чанаруудаар дутагддаг хүн бол урьдын нүглүүдээсээ цэвэршсэнээ мартсан, сохор, эсвэл богино бодолтой нэгэн юм.

2 Петр 1

2 Петр 1:4-15