Ариун Библи, 2004

2 Коринт 9:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхлээр ийм байна. Хармыг тарьдаг хүн хармыг хураана. Өгөөмрөөр тарьдаг хүн өгөөмрөөр хураана.

2 Коринт 9

2 Коринт 9:1-15