Ариун Библи, 2004

2 Коринт 9:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь би та нарын бэлэн байдлыг мэднэ. Та нарын үүгээр чинь би македоничуудад сайрхдаг. “Ахай ноднингоос эхэлж бэлтгэгдсэн” гэж би хэлсэн бөгөөд та нарын зүтгэл тэдний олонхыг хөдөлгөсөн билээ.

2 Коринт 9

2 Коринт 9:1-7