Ариун Библи, 2004

2 Коринт 8:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин та нар юм бүхний дотор, итгэл, үг, мэдлэг, аливаа оролдлого, та нарт хандах бидний хайр дотор бялхам байдгийн адил энэхүү нигүүлсэнгүй ажилд ч гэсэн бялхам байгаарай.

2 Коринт 8

2 Коринт 8:1-10