Ариун Библи, 2004

2 Коринт 7:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би та нарын өмнө асар их зориг гаргаж байна. Та нарын талаарх миний сайрхал үлэмж их билээ. Би тайвшралаар дүүрсэн юм. Өөрсдийн бүх зовлонгууд дотор би баяр хөөрөөр бялхаж байна.

2 Коринт 7

2 Коринт 7:3-14