Ариун Библи, 2004

2 Коринт 7:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас бид тайвширсан.Бидний тайвшралын зэрэгцээ Титийн баяр хөөрөнд бид бүр ч их баярласан. Яагаад гэвэл түүний сүнс та бүгдээс болж сэргэсэн байв.

2 Коринт 7

2 Коринт 7:3-16