Ариун Библи, 2004

2 Коринт 3:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид өөрсдийгөө дахин магтаж эхлэх үү? Эсвэл зарим хүмүүсийн адил та нарт үзүүлэх эсвэл та нараас бичсэн итгэмжлэлийн захиа бидэнд хэрэгтэй юу?

2 Коринт 3

2 Коринт 3:1-2