Ариун Библи, 2004

2 Коринт 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв хэн нэг чинь гашуудуулсан бол тэр хүн зөвхөн намайг гашуудуулсан бус, харин ямар нэгэн хэмжээгээр та бүгдийг ч гэсэн гашуудуулсан байх. Би хэтрүүлж хэлээгүй.

2 Коринт 2

2 Коринт 2:1-10