Ариун Библи, 2004

2 Коринт 2:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарыг гашуудуулъя гэсэндээ бус, харин надад байгаа та нарын төлөө гэсэн хайрыг та нарт мэдүүлэхийн тулд үлэмж зовлонгоос, бачимдах зүрхнээсээ би нулимс унаган та нарт бичсэн юм.

2 Коринт 2

2 Коринт 2:1-7