Ариун Библи, 2004

2 Коринт 13:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ариун үнсэлтээр харилцан мэндчилээрэй. Ариун хүмүүс бүгд та нартай мэндчилж байна.

2 Коринт 13

2 Коринт 13:5-13