Ариун Библи, 2004

2 Коринт 10:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь би та нарыг өөрийн захидлуудаар айлгадаг юм шиг санагдахыг хүсдэггүй.

2 Коринт 10

2 Коринт 10:7-10