Ариун Библи, 2004

2 Иохан 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайр бол ийм болой. Бид Түүний тушаалын дагуу явах юм. Тушаал бол та нар эхнээсээ сонссончлон хайр дотор явах юм.

2 Иохан 1

2 Иохан 1:1-8