Ариун Библи, 2004

1 Тимот 5:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь зарим бэлэвсэн эмэгтэйчүүд хэдийн Сатаныг дагахаар эргэжээ.

1 Тимот 5

1 Тимот 5:7-21