Ариун Библи, 2004

1 Тимот 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үйлчлэгч хүн нэг л эхнэрийн нөхөр байх ёстой бөгөөд хүүхдүүдээ болон өөрийн гэр бүлийг сайн захирдаг хүмүүс байг.

1 Тимот 3

1 Тимот 3:10-16