Ариун Библи, 2004

1 Тимот 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүний адилаар эмэгтэйчүүд зохистой хувцаслан өөрсдийгөө даруу, түвшин байдлаар чимэн, сүлжсэн үс, алт, сувдаар, эсвэл үнэтэй хувцсаар биш,

1 Тимот 2

1 Тимот 2:3-15